Verdichtingsvisie

De Wijkraad Katwijk aan Zee, is van meet af aan betrokken geweest bij het (voor)traject met betrekking tot de te behandelen Verdichtingsvisie in een informatieve sessie op donderdag 1 april 2022.

Als Wijkraad Katwijk aan Zee volgen wij de ontwikkeling(en) rond en de voortgang van deze visie, nauwgezet en met grote belangstelling.

De wijkraad heeft met betrekking tot het onderwerp verdichtingsvisie een brief aan de raadscommissie Verdichtingsvisie gezonden.

Op 1 april kopte het Leidsch Dagblad al op de voorpagina “Het gaat knellen in Katwijk”. In het artikel wordt gerefereerd aan de stelling van de wijkraad Katwijk aan zee “De wijkraad vindt, na bestudering van de samengestelde lijst met bouwlocaties, dat de wethouder de pijn niet eerlijk verdeeld, Katwijk aan zee wordt onevenredig hard geraakt,“.

Als Wijkraad Katwijk aan Zee volgen wij de ontwikkeling(en) rond en de voortgang van deze visie, nauwgezet en met grote belangstelling.

Artikel-in-het-Leidsch-Dagblad-over-de-verdichtingsvisie