Aantrekkelijk centrum

Dinsdag 21 november bezocht het College van Burgemeesters en Wethouders het centrum van Katwijk . Onder leiding van de voltallige wijkraad gingen B&W te voet door het dorp. Gewapend met papierprikkers en afvalzakken. Thema: hoe krijgen we  met elkaar het centrum nog schoner zodat uitgetrapte peuken, rondslingerend zwerfafval en vieze afvalbakken tot het verleden gaan behoren. Met de inzet van alle partijen, bewoners, ondernemers en gemeente moet dat zeker gaan lukken!

Katwijk aan Zee is de spreekwoordelijke woonkamer van de hele gemeente Katwijk. Het centrumgebied wordt intensief gebruikt door bewoners, winkelend publiek en toeristen. ’s Avonds wordt het centrum bevolkt door uitgaand publiek. “En waar intensief gebruik wordt gemaakt van de ruimte, daar wordt het ook vuiler dan op andere plekken”, zegt voorzitter Alt van Duijn tijdens de rondleiding.

De wijkraad heeft afgelopen maanden de ogen wijd opengehouden en registreerde plekken waar het qua reinheid nog een stuk beter zou kunnen. ‘Het is al goed voor elkaar’, zegt de voorzitter, ‘maar het kan nog beter’. de rondwandeling ging langs afvalbakken die aan vervanging toe zijn, milieuparkjes waar vaak het vuilnis naast de bakken wordt gezet en plekken waar rokers verzamelen en dus de grond bezaaid ligt met peuken. ‘Het ophangen van een muurasbak zou hier al veel oplossen’ zegt wethouder Gerard Mostert. Verder werd aandacht gevraagd voor het op zondagmorgen opruimen van de vervuiling die ontstaat tijdens het uitgaan op zaterdagnacht. ‘Daar wordt nu alleen het aller noodzakelijkst gedaan’, zegt wijkbeheerder Jacko Verdoes. ‘De grote pizzadozen, glas en braaksel worden opgeruimd. Op zondag mogen we niet met de veegwagen komen, dat wil de politiek niet’. De wijkraad pleit echter voor een kleine schoonmaakronde op de vroege zondagmorgen zodat het centrum er ook op zondag aantrekkelijk uitziet. ‘Dat is toch ook een stuk plezieriger voor de kerkgangers’, zegt een wijkraadslid.

Aan het einde van de rondwandeling werd het College van B&W uitgenodigde het verzamelde vuil in een speciaal geplaatste afvalbak te gooien. Een bak die tegen je praat, fluit of een muziekje laat horen als je er iets ingooit. Dit demomodel is door de wijkraad neergezet. Alt van Duijn: ‘wij zijn ons ervan bewust dat we niet alles op de schouders van de gemeente moeten leggen. Bewoners en gebruikers zijn zeker ook zelf verantwoordelijk voor een schoner centrum. En volgens ons helpt het als afval weggooien leuk wordt. Met een bak als deze, die je overigens kunt programmeren met elk muziekje of reclametekst die je wilt, wordt afval weggooien leuk. Het ‘Holle Bolle Gijs-effect’ noem ik het”.

De wijkraad pleit voor de plaatsing van een aantal van deze bakken in het centrum nu het centrum toch op de schop gaat. Daarnaast geeft de wijkraad 1000 bezems weg aan wijkbewoners onder het motto “houd je eigen straatje schoon”. De bon voor deze bezem vindt u hier op deze website en in de Katwijk Speciaal van 5 december 2017.