Doel Wijkraad

De wijkraad heeft een leefbaarheidsbudget. Aanvragen en ideeën die de leefbaarheid in de wijk verbeteren, worden hiervan geheel of gedeeltelijk betaald. 

De wijkraad overlegt regelmatig met de gemeente. De wijkregisseur is als adviseur namens de gemeente betrokken. Onderwerpen als leefbaarheid, veiligheid, verkeer en voorzieningen in de wijk staan op de agenda.

Daarnaast is de wijkraad ook betrokken bij:

  • bewoners (-platforms)
  • buurtverenigingen
  • organisaties
  • ondernemers