De Wijkraad

Elke wijk heeft zijn eigen wijkraad. De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van leefbaarheid en de leefomgeving.

De wijkraad bestaat uit mensen die goed bekend zijn met hun wijk. Ze zijn meestal lid van verenigingen en groepen die actief zijn in de wijk. Daardoor weten zij wat er leeft in de wijk en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de bewoners en ondernemers in de wijk.

De wijkraad draagt bij aan het in stand houden en versterken van het identiteit en de leefbaarheid van de eigen wijk.

Wanneer kunt u de Wijkraad inschakelen

Heeft u ideeën of wilt u praten over de leefbaarheid in uw wijk? Bijvoorbeeld over:

  • veiligheid
  • verkeer
  • speelvoorzieningen
  • groen in de wijk

Neem dan contact op met uw wijkraad. De wijkraad denkt graag met u mee.

Ontstaan Wijkraad

De Wijkraad Valkenburg bestaat sinds 20 maart 2007, en is benoemd door het bestuur van de Gemeente Katwijk. Het doel is de afstand tussen de inwoners en de nieuw gevormde gemeente Katwijk te verkleinen. De wijkraad onderhoudt contacten met de gemeente en met de inwoners, en is niet gebonden aan politieke partijen. Ook de andere dorpen of wijken binnen de gemeente hebben een wijkraad. De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van leefbaarheid en de leefomgeving. Dit kan over allerlei onderwerpen gaan, zoals wonen, werken, welzijn, verkeer en vervoer, recreëren en veiligheid, dus over alles wat de openbare ruimte en de leefbaarheid in het dorp betreft.

Elke inwoner van Valkenburg kan de wijkraad aanspreken, bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor bepaalde zorgen, of met suggesties voor verbeteringen. Ook als een inwoner geen afdoende gehoor vindt bij de gemeente kan de wijkraad mogelijk bemiddelen. De wijkraad beschikt over een subsidiebedrag waarmee initiatieven vanuit het dorp kunnen worden ondersteund of gerealiseerd.