Platform gehandicaptenbeleid geeft voorlichting op scholen en zoekt vrijwilligers

Geen categorie

Katwijk, april 2015

Het Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg geeft in de maand juni voorlichting over het leven met een handicap aan alle leerlingen in de groepen 8 van het basisonderwijs in de gemeente Katwijk. De kinderen gaan in gesprek met iemand met een handicap en doen mee met een spel waarbij zij ervaren hoe het is om met een beperking door het leven te gaan.

Net als vorig jaar laat het platform gehandicaptenbeleid met het project ‘scholen inclusief’ op alle basisscholen de leerlingen van groep 8 kennis maken met hoe het is om met een handicap door het leven te gaan. Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met iemand met een handicap en gaan in gesprek over de dagelijkse dingen. Daarnaast spelen de leerlingen een spel met opdrachten waardoor zij aan den lijve ondervinden hoe het is om met een beperking te leven. Op deze wijze draagt het platform gehandicaptenbeleid bij aan een reële beeldvorming.

Helaas zijn we er daarmee nog niet want de huidige samenleving kent veel drempels en hobbels voor mensen met een handicap. Het platform gehandicaptenbeleid blijft zich inspannen om zo veel als mogelijk van deze drempels en hobbels weg te nemen. Mensen met een handicap moeten zo gewoon als mogelijk en waar nodig met ondersteuning mee kunnen doen in onze samenleving.

Van alle mensen die in Nederland wonen is 15% chronisch ziek of gehandicapt: voor de gemeente Katwijk met 62.700 inwoners betekent dit dat er circa 9500 mensen met een beperking wonen. Het platform gehandicaptenbeleid komt op voor de belangen van deze groep mensen en vindt dat mensen met een beperking zo gewoon mogelijk mee moeten kunnen doen in de samenleving en zelf kunnen kiezen hoe zij willen wonen, werken, winkelen, sporten en ontspannen. Daarbij hoort ook dat mensen mét en zonder handicap elkaar tegen komen.

Voor de begeleiding van dit spel zoekt het platform vrijwilligers: bent u in de gelegenheid om één of meer ochtenden in juni mee te helpen om het spel te begeleiden, dan doet het platform graag een beroep op u. Aanmelden kan via de vrijwilligerscentrale (www.vipkatwijk.nl) of bij het platform.

Daarnaast zoekt het platform gehandicaptenbeleid versterking: bent u geïnteresseerd om lid te worden van het platform, neem dan contact op met de voorzitter Coba Vooijs ([email protected]).

Het project ‘scholen inclusief’ is een initiatief van het platform gehandicaptenbeleid KRV in samenwerking met Effès. Meer informatie bij de voorzitter Coba Vooijs ([email protected]) of Frank Schneider van Effès ([email protected] tel. 06-23513311)

Meer nieuws